Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:


Edukacja zdalna

Harmonogram zajęć hybrydowych w Szkole Podstawowej w Zalesiu

od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

 

 

Poniedziałek 17 .05.2021 r.

nauka w szkole  - klasa IV, V, VIII  oraz klasy I-III

 pozostali zdalnie w domu

 

Wtorek 18.05.2021 r.

nauka w szkole  - klasa VI A, VI B, VIII oraz klasy  I-III

 pozostali zdalnie w domu

 

Środa 19.05.2021 r.

nauka w szkole  - klasa VI A, VII A, VII B oraz klasy I-III

 pozostali zdalnie w domuCzwartek 20.05.2021 r.

 nauka w szkole  - klasa IV, V, VIII oraz klasy  I-III

 pozostali zdalnie w domu

 

Piątek 21.05.2021 r.

 nauka w szkole  - klasa VI B, VII B, VIII oraz klasy I-III

 pozostali zdalnie w domu

 

Poniedziałek 24.05. 2021 r.

 nauka w szkole  - klasa VIA, VIIA,VIIB oraz klasy I-III

 pozostali zdalnie w domu

 

Wtorek 25.05.2021 r,   Środa 26.05.2021 r.,  Czwartek 27.05.2021 r.  
egzamin ósmoklasisty

dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII

 

 

Piątek 28.05.2021 r.

 nauka w szkole  - klasa IV, V, VIB, VIIA oraz klasy I-III

 pozostali zdalnie w domuOd poniedziałku 31 .05. 2021 r.  nauka w szkole w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.


Informacja dla rodziców (opiekunów) i uczniów o kształceniu na odległość

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych realizacja zajęć odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Uczeń ma obowiązek wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela. Praca ucznia może być oceniana.
Ustalone zostały następujące zasady i formy nauczania i uczenia się:
1. Oficjalną drogą wymiany informacji pomiędzy rodzicami, uczniami oraz nauczycielami jest e-dziennik.
2. Zajęcia w formie zdalnej będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
3. Przekazywanie informacji w relacji nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi: e-dziennik, e-maile, konta na platformach edukacyjnych, komunikatory internetowe, strony internetowe, SMS, telefony.
4. Oficjalną drogą do przekazywania informacji dotyczących realizacji nowych zagadnień z podstaw programowych jest w e-dzienniku zakładka „zadania domowe”.
5. W sprawach związanych z organizacją nauki na odległość rodzice i uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy.
6. W sprawach dotyczących poszczególnych nauczanych przedmiotów uczniowie i rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
7. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w sieci internetowej.
8. Nauczyciele zgodnie z potrzebami, na bieżąco udzielają informacji uczniom.
9. Kontakt z pedagogiem: Lidia Bilska lb.pedagogp@o2.pl Monika Machal mm.pedogogg@o2.pl
10. W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zalesieluk@poczta.onet.pl z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły .

Rodziców proszę o wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę. Uczniom życzę sukcesów w e-edukacji.

Dyrektor szkoły Ewa SychPrzedszkole

Biblioteka

Świetlica


Bezpieczna praca z komputerem i w internecie - poradnik

POLECANE PUBLICZNE PORTALE EDUKACYJNE:

www.epodreczniki.pl
www.cke.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
www.scholaris.pl
lektury.gov.pl
www.kopernik.org.pl
www.przystanekhistoria.pl
www.etwinning.pl
ninateka.pl
www.muzykotekaszkolna.pl
www.polona.pl
Szkoła z TVP - telewizyjne lekcje z różnych przedmiotów, dostępne również w telewizji naziemnej (dostępny jest plan lekcji dla poszczególnych klas)

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko