Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:


Program „ Trzymaj formę”


Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Cele szczegółowe to: 
- pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu.
- kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
- dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

Harmonogram działań w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” w gimnazjum w Zalesiu na rok szkolny 2013/2014

- Zapoznanie uczniów z programem jego zadaniami, głównymi i szczegółowymi celami.
- Pedagogizacja rodziców – przekazanie informacji o programie, rozdanie ulotek informacyjnych.
- Przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej.
- Przeprowadzenie zajęć dotyczących zdrowia w ramach biologii, informatyki, wychowania fizycznego i języka polskiego.
- Zorganizowanie aktywnego wypoczynku
   • Wyjazdy na basen
   • Wyjazdy na lodowisko
   • Biwaki sportowo-rekreacyjne
   • Udział w turniejach i rozgrywkach
   • Zajęcia sportowe na terenie szkoły
- Przygotowanie plakatów dotyczących zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej
   • Wystawa zdrowego jedzenia
- Konkurs na wiersz rymowankę dotyczącą zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej „ Promocja zdrowego stylu życia”
- Publiczna prezentacja projektów, podsumowanie realizacji programu.
Aktywnie i bezpiecznie

16 stycznia uczniowie gimnazjum w Zalesiu w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” uczestniczyli w wycieczce do Łukowa, do Centrum Rozrywki „ARKABOS”. Zmagając się z ciężarem kul do kręgli oraz doskonaląc celność w ich strącaniu uczniowie mieli okazję do poznania kolejnej możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Gra w kręgle i cymbergaja sprawiła uczniom wiele radości i rozrywki. Uczniom przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku. Zwrócono uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
„Trzymaj formę” w Gimnazjum w Zalesiu w roku szkolnym 2012/2013

W ramach realizacji programu uczniowie:
• przyrządzą kanapki, sałatki
• ułożą jadłospisy dla gimnazjalistów
• nauczą się czytać etykiety towarów i dokonywać wyboru zdrowych produktów
• będą uczestniczyli w spotkaniu z panią dietetyk
• dokonają ważenia się i mierzenia oraz obliczali BMI
• ocenią własną sprawność fizyczną na podstawie wybranych prób testów fizycznych
• będą uczestniczyli w zajęciach sportowych i zawodach
• będą uczestniczyli w wyjazdach na basen i lodowisko
• wykonają prezentacje multimedialne i publicznie je zaprezentują.Spotkanie z panią dietetyk

W ramach realizacji programu ”Trzymaj formę” uczennice gimnazjum uczestniczyły w warsztatach z panią dietetyk. Obliczały BMI oraz uczestniczyły w prezentacji dotyczącej chorób spowodowanych złą dietą. Wspólnie został opracowany zdrowy jadłospis gimnazjalisty.Harmonogram działań na rok szkolny 2008/2009 w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” w Gimnazjum w Zalesiu.

1. Zapoznanie rodziców na zebraniach z programem, jego celami i zadaniami.
2. Przeprowadzenie godzin wychowawczych w klasach gimnazjalnych informujących o programie jego celach i zadaniach oraz formach realizacji.
3. Przeprowadzenie godzin wychowawczych promujących zdrowy styl życia, aktywność ruchową oraz zdrowe odżywiania.
4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na plakat promujący aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.
5. Stworzenie klasowych grup projektowych.
6. Opracowanie szkolnego projektu realizacji programu.
- Raz w miesiącu wykonywanie gazetki tematycznej.
- Przeprowadzenie biwaku „ Sprawnie i zdrowo”
- Zorganizowanie apelu szkolnego o tematyce zdrowotnej.
- Prezentacja pokazów jak aktywnie i przyjemnie spędzić czas wolny.
- Układanie jadłospisów i wykonanie zdrowych przekąsek i deserów.
- Przeprowadzenie szkolnego „Dnia sportu”.
7. Podsumowanie realizacji projektu.

---------------------------------------------------------------

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę” uczniowie uczestniczą w imprezach promujących zdrowy styl życia , aktywność ruchową. Są zapoznawani z różnymi sposobami spędzania aktywnie czasu wolnego oraz organizowania czasu wolnego w grupie rówieśniczej. Odbyła się wycieczka rowerowa, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

---------------------------------------------------------------

Klasy gimnazjum Ia, Ic, IIc, IIIa uczestniczyły w kuligach zorganizowanych po najbliższej okolicy. Takie przedsięwzięcia dają szansę uczniom aktynie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu oraz korzystać z uroków tej pory roku.


Na korytarzach naszej szkoły regularnie wykonywane są gazetki ścienne promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia oraz prawidłowe odżywianie.

---------------------------------------------------------------

W dniu 4 marca w Gimnazjum w Zalesiu odbył się międzyklasowy turniej koszykówki dziewcząt w ramach realizacji programu „Trzymaj formę”. W turnieju wzięły udział reprezentacje klas pierwszych, drugich i trzecich. Rywalizacja polegała na rozegraniu spotkań systemem „każdy z każdym”. Każde spotkanie trwało 2 x 20 minut. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, w przypadku remisu liczą się zdobyte kosze. Osoby, które zdobyły najwięcej koszy w swoich rocznikach otrzymały nagrody rzeczowe.

---------------------------------------------------------------

43 pary łyżew

Co trzeba zrobić, aby jak gwiazdy show biznesu znaleźć się na tafli lodu? Wystarczyło być w Siedlcach w Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie 11 marca bieżącego roku mimo pięknego słońca czterdziestu trzech naszych gimnazjalistów próbowało swoich sił na łyżwach.

Początkowo zespół podzielony był na grupy: hokeiści (postawa i prędkość Czarkowskiego), zwolennicy „pociągów” kursujących donikąd, łyżwiarki figurowe i wyczynowe, a także amatorzy band oraz podłoża. Jednak ostatecznie każdy odniósł sukces, pokonując własne słabości, ból i brak równowagi, ponieważ w finale wszyscy znaleźli się na środku lodowiska.

Należy przyznać, że nasi potrafią trzymać formę! Wniosek jest następujący: sport jest dla wszystkich.

TEKST: MAGDALENA BUCZEK

---------------------------------------------------------------

BIWAK GIMNAZJALISTÓW Z KL. III

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę” w dniach 5 – 6 czerwca 2009 roku uczniowie klasy III gimnazjum brali udział w biwaku w Strzyżewie pod hasłem „Tylko zdrowie”.

Podczas biwaku uczestniczyli oni w grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz w sali gimnastycznej. Zapoznali się z różnymi aktywnymi formami spędzania czasu wolnego np. dyskoteka, ognisko oraz zasadami bezpieczeństwa podczas tych zajęć.do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko