Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III


Od 19 września 2011r. szkoła bierze udział w realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.
W ramach projektu w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:
 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 - zajęcia językowe rozwijające szczególne zainteresowania uczniów – język angielski.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzący: Małgorzata Mościcka

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w 4 grupach uczniów po jednej godzinie tygodniowo. Łącznie na zajęcia uczęszcza 15 uczniów.
Głównym celem zajęć jest:
- usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych,
- poprawna artykulacja głosek zaburzonych,
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
- usprawnienie funkcji – percepcji słuchowej, wzrokowej, pamięci i myślenia,

Uczniowie podczas zajęć:

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko