- Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - Strony uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO


  Dziś jest 

  Prognoza pogody:KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Harmonogram i zasady konsultacji

Deklaracja udziału dziecka w konsultacjach od 01 czerwca 2020 r.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Zalesiu w okresie pandemii COVID-19Aktualne terminy egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

O czym należy pamiętać podczas egzaminu

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych


Konsultacje dla uczniów klasy VIII w Zespole Szkół w Zalesiu

Informacja o konsultacjach, harmonogram

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkółWZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ

Od 18 maja br. wznawiana jest stopniowo praca szkół i placówek oświatowych.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju
Od 25 maja br.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych Od 1 czerwca br.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Poniżej linki do aktualnych komunikatów i wytycznych.
• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna
• Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
• Rewalidacja w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół


Dla ósmoklasistów
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Jest już nowy harmonogram. Zachęcam do zapoznania się.
Kliknij w obrazek poniżej:JAN PAWEŁ II - KAROL JÓZEF WOJTYŁA

Urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie. To polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), od 16 października 1978 roku Papież, Biskup Rzymu i Suweren Państwa Watykańskiego.
Poniedziałek 18.05 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
W związku z rocznicą zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu
„Ja bym z takim Papieżem nie wytrzymał” (film dokumentalny o świętym papieżu Janie Pawle II)
W całej Polsce w dniach 8 – 15 maja obchodzimy
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Hasło tygodnia bibliotek 2020 roku –
„Zasmakuj w bibliotece”

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:
„Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy”.


Informacja dotycząca otwarcia przedszkola
Szanowni Rodzice
Informuję, że decyzją Rady Ministrów oraz Wójta Gminy Łuków od 6 maja 2020 r. przedszkole zostaje otwarte.
Stopniowe uruchamianie pracy naszej placówki będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Z związku z ograniczeniami liczebności grup z opieki przedszkolnej w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
Rodziców zainteresowanych zapewnieniem opieki dziecku od 6 maja 2020 r, proszę o kontakt telefoniczny 25 798 2802 lub mailowy zalesieluk@poczta.onet.pl w dniu 4 maja 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu
Ewa Sych

Wytyczne GIS,MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
QA MEN otwieramy przedszkola - informacja dla rodziców


WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021
Informujemy, że wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Zalesiu na rok 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie i wszyscy kandydaci zostali przyjęci.
Dzieci z roczników 2018, 2017, 2016 utworzą grupę najmłodszą, dzieci z rocznika 2015 to grupa średnia – 5-latki, zaś dzieci z rocznika 2014 stanowić będą grupę najstarszą realizującą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Do 30 kwietnia 2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca. Osoby zainteresowane zapisem dziecka do przedszkola mogą jeszcze składać wnioski.


KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Kształcenie w zawodach - Informator na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy Informator o kształceniu w zawodach na rok szkolny 2020/2021*
Link do Informatora: www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

* Informator został sporządzony na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół.
Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej –
Kuratorium Oświaty w Lublinie

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów klas VIII szkół podstawowych


Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Państwa dzieci mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór!
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy Państwa do wspólnej pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji.
Prezentację opracowała p. Iwona Lipiec – wicedyrektor, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Link do prezentacji


W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Zadania zespołów egzaminacyjnych
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności.


23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Jest to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt. Tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i czytelnictwo.

Opracowała: Katarzyna Kryczka

ZOSTAŃ W DOMU - CZYTAJ KSIĄZKI DLA DZIECI

Międzynarodowy Dzień Ksiązki dla dzieci obchodzony jest 2 kwietnia w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Święto to, ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie ogłasza konkurs dla dzieci i rodziców. Wystarczy zrobić zdjęcie podczas czytania dziecku, podać autora bajki, dane rodzica i wysłać na adres e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl . Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.Drodzy Uczniowie i Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych realizacja zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Edukacja zdalna.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ

Osoby zainteresowane zapisem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej czy przedszkola proszone są o pobranie ze strony szkoły z zakładki REKRUTACJA wniosku, wypełnienie go i odesłanie skanu czy też zdjęcia dokumentu na adres zalesieluk@poczta.onet.pl.
Wszelkie potrzebne zaświadczenia, oryginał wniosku dostarczycie Państwo w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Ewa SychW związku z wprowadzonym stanem epidemicznym od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania szkoła nie będzie bezpośrednio dostępna dla klientów. Wszelkie sprawy można załatwiać drogą elektroniczną.
Adres e-mail do kontaktu: zalesieluk@poczta.onet.pl


Praca zdalna w czasie zawieszenia zajęć

Zachęcam uczniów i nauczycieli do wykorzystania w edukacji zdalnej materiałów i programów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacj Narodowej www.gov.pl/web/edukacja


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i w szkole

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12 i 13 marca 2020 r. dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze.


ŻYJ ZDROWO!!!

To już kolejne spotkanie ze „zdrowym trybem życia”. Dzisiaj klasy pierwsze (I a i I b) uczestniczyły w lekcji z pielęgniarką szkolną. Pani pielęgniarka zapoznała uczniów z zasadami higieny i racjonalnego odżywiania. Zwróciła również uwagę na to, że niezbędny dla zdrowia jest ruch na świeżym powietrzu i uprawianie sportów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami , podawały przykłady form aktywności, które sprawiają im najwięcej radości. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH! - teraz już chyba każdy rozumie sens tej starej maksymy.

Opracowały: Jolanta Stolarczyk, Dorota MakowskaWięcej aktualności

Więcej aktualności z przedszkola

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko