- Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - Strony uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO


  Dziś jest 

  Prognoza pogody:Drodzy Uczniowie i Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych realizacja zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Edukacja zdalna.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ

Osoby zainteresowane zapisem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej czy przedszkola proszone są o pobranie ze strony szkoły z zakładki REKRUTACJA wniosku, wypełnienie go i odesłanie skanu czy też zdjęcia dokumentu na adres zalesieluk@poczta.onet.pl.
Wszelkie potrzebne zaświadczenia, oryginał wniosku dostarczycie Państwo w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Ewa SychW związku z wprowadzonym stanem epidemicznym od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania szkoła nie będzie bezpośrednio dostępna dla klientów. Wszelkie sprawy można załatwiać drogą elektroniczną.
Adres e-mail do kontaktu: zalesieluk@poczta.onet.pl


Praca zdalna w czasie zawieszenia zajęć

Zachęcam uczniów i nauczycieli do wykorzystania w edukacji zdalnej materiałów i programów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacj Narodowej www.gov.pl/web/edukacja


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i w szkole

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12 i 13 marca 2020 r. dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze.


ŻYJ ZDROWO!!!

To już kolejne spotkanie ze „zdrowym trybem życia”. Dzisiaj klasy pierwsze (I a i I b) uczestniczyły w lekcji z pielęgniarką szkolną. Pani pielęgniarka zapoznała uczniów z zasadami higieny i racjonalnego odżywiania. Zwróciła również uwagę na to, że niezbędny dla zdrowia jest ruch na świeżym powietrzu i uprawianie sportów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami , podawały przykłady form aktywności, które sprawiają im najwięcej radości. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH! - teraz już chyba każdy rozumie sens tej starej maksymy.

Opracowały: Jolanta Stolarczyk, Dorota MakowskaSPOTKANIE Z BENIAMINEM

9 marca aktorzy ze Studia Artystycznego MAGIK z Białegostoku przedstawili przedszkolakom i uczniom klas 1-3 spektakl pt. „Egzamin z bezpieczeństwa Tygryska Beniamina”. Spektakl składał się z wielu historyjek, które miały na celu uwrażliwić dzieci, jak postępować w kontakcie z osobą nieznajomą, unikanie sytuacji trudnych i niebezpiecznych, stanowcze odpowiadanie „nie”. Para krasnoludków: Rozumek i Mądruś zwracali uwagę, jak ważna jest znajomość numerów alarmowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Dzieci nie tylko były widzami, ale brały też czynny udział w przedstawieniu. Morały z bajki na długo pozostaną w pamięci.

Opracował: zespół edukacji wczesnoszkolnejREGULAMIN KONKURSU SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU „SZKOŁA W ZALESIU W 2120 ROKU”

I. Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa, kryteria oraz sposób oceny.
2. Konkurs jest ogłoszone przez Samorząd Uczniowski i skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu.

II. Cele konkursu:
Celem jest pokazanie, jak, według uczniów, będzie wyglądała ich szkoła za 100 lat, jaki będzie budynek, lekcje, jak będzie wyglądała nauka. Zainteresowanie własną szkołą, rozbudzenie wyobraźni, integracja uczniów.

III. Warunki uczestnictwa, sposób i kryteria oceny uczestników:
1. Technika wykonania prac dowolna – prace plastyczne (format A3, dowolną techniką – praca indywidualna), prace multimedialne, film (zespołowo maksymalnie 3 osoby).
2. Termin wykonania prac – do 30 kwietnia 2020 roku.
3. Ilość prac nie jest ograniczona. Jeden uczeń wykonuje jedną pracę.
4. Prace oceni Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie: nauczyciel plastyki, języka polskiego, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
5. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

IV. Postanowienia końcowe:
Informacja o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz podane do wiadomości na godzinach z wychowawcą. Dodatkowych informacji udziela Hanna Skorupa.


REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU - DZIEŃ BOHATERA LITERACKIEGO "KSIĄŻKI NIE GRYZĄ, ONE POŁYKAJĄ W CAŁOŚCI"

I. Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa: cele inicjatywy, warunki uczestnictwa, kryteria oraz sposób oceny.
2. Działanie jest ogłoszone przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu.

II. Cele przedsięwzięcia:
Celem jest propagowanie czytelnictwa poprzez wspólną zabawę, integrację, wzbudzenie zainteresowania literaturą oraz dobra zabawa.

III. Warunki uczestnictwa, sposób i kryteria oceny uczestników:
1. Zadanie polega na wcieleniu się w różne postacie literacki poprzez odpowiedni strój w dniu 22 maja 2020 roku.
2. Każdy uczeń może wziąć udział w przedsięwzięciu.
3. Trzy klasy, których najwięcej uczniów wcieli się w wybranego bohatera literackiego (lub wszyscy uczniowie klasy) otrzyma pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
4. Chętni uczniowie mogą wziąć udział w konkursie na zaprezentowanie przed społecznością szkolną wybranej postaci literackiej. Należy w krótkim wystąpieniu powiedzieć, jaka to postać, z jakiej książki i dlaczego warto przeczytać tę książkę. Oceniany przez Komisję Konkursową będzie strój oraz sposób prezentacji. Najlepsze wystąpienia będą nagrodzone.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do p. Hanny Skorupa w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

IV. Postanowienia końcowe:
Informacja o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz podane do wiadomości na godzinach z wychowawcą. Dodatkowych informacji udziela Hanna Skorupa.


REGULAMIN KONKURSU SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU „KSIĄDZ STANISŁAW BRZÓSKA W STROFACH WIERSZA”

I. Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa, kryteria oraz sposób oceny.
2. Konkurs jest ogłoszone przez Samorząd Uczniowski i skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu.

II. Cele konkursu:
Celem jest oddanie hołdu patronowi naszej szkoły księdzu Stanisławowi Brzósce z okazji święta szkoły. Konkurs ma za zadanie przypomnienie sylwetki Księdza Powstańca, jego życia i tragicznej śmierci. Uczniowie mają za zadanie ułożyć wiersz (chętni mogą do zaprezentować podczas apelu szkolnego) dotyczący patrona Szkoły w Zalesiu. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności twórczych, zainteresują się własną szkołą, jej historią.

III. Warunki uczestnictwa, sposób i kryteria oceny uczestników:
1. Uczniowie układają wiersz związany z patronem naszej szkoły. Długość dowolna.
2. Wszyscy chętni uczniowie mogą wziąć udział w konkursie.
3. Termin wykonania pracy – do 30 kwietnia 2020 roku.
4. Prace oceni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: nauczyciele języka polskiego, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
5. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i będą mogli zaprezentować swój wiersz przed społecznością szkolną.

IV. Postanowienia końcowe:
Informacja o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz podane do wiadomości na godzinach z wychowawcą. Dodatkowych informacji udziela Hanna Skorupa.


REGULAMIN KONKURSU SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU "MAM TALENT"

"Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą."
Honore de Balzac

I. Postanowienia wstępne:
1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny, sposób informowania o konkursie i jego warunkach.
2. Konkurs jest ogłoszony przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu.

II. Cele konkursu:
Celem konkursu jest w szczególności ukazania talentów, zdolności i umiejętności młodych ludzi, podniesienie poczucia własnej wartości oraz dobra zabawa.
Zadanie konkursowe może być realizowane w czterech kategoriach:
1. muzyczna (śpiew, gra na wybranym instrumencie)
2. taneczna
3. plastyczno – techniczna (np.: malarstwo, orgiami, modelarstwo, robótki ręczne, itp.)
4. teatralno – wyczynowa (recytacja, kabaret, pantomima, pokazy sportowe).

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczniowie szkoły biorą udział:
- indywidualnie,
- zespołowo,
- grupowo.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 16.03.2020 r. do Pani Hanny Skorupa.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. W konkursie mogą wziąć udział prace techniczno – plastyczne własnoręcznie wykonane.
5. Ilość uczestników w poszczególnych klasach nieograniczona.

IV. Sposób i kryteria oceny uczestników w konkursie:
1. Występy oceniane będą przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą:
- Dyrekcja
- Przedstawiciel Rady Rodziców
- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
2. Komisja Konkursowa oceni:
- technikę wykonania,
- interpretację,
- formę (oryginalność, kreatywność)
3. Za każde kryterium można uzyskać od 1 do 6 punktów.

V. Informacje o konkursie:
1. Eliminacje: 30.03.2020r.
Każdy uczestnik kategorii 1,2,4, dokonuje prezentacji o wyznaczonej dla siebie godzinie.
Uczestnicy kategorii 3 wykonują prace w ciągu 30 minut.
2. Finał: na początku maja (dokładny termin będzie podany w późniejszym czasie).

VI. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz podane do wiadomości na godzinach z wychowawcą.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Hanny Skorupa.


NOWE DOŚWIADCZENIA KULINARNE

Uczniowie klasy 1 a i 1 b już kolejny raz odgrywają role kucharzy. W ramach tematyki innowacji, dotyczącej odżywiania miały do wyboru przyrządzanie różnych smakołyków. Dzieci poznają wybrane urządzenia gospodarstwa domowego. Podczas zajęć praktycznych kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia kulinarne i mają ogromną radość ze wspólnego przygotowywania posiłków. Niektórzy przy robieniu tostów wykorzystali swój wyhodowany w domu szczypiorek i przekonały się, jak różne warzywa mogą wzmocnić walory smakowe potrawy.

Opracowały: Dorota Makowska, Jolanta StolarczykGALARETKOWY ZAWRÓT GŁOWY

W mijającym tygodniu w grupie „Krasnale” odbyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem smakowitej galaretki. Podczas zajęć dzieci miały możliwość wyboru najsmaczniejszej galaretki oraz pomocy w jej przygotowaniu. Przedszkolakom takie zajęcia bardzo się podobały i z ogromnym apetytem degustowały kolorowych pyszności.

Opracowała: Justyna Bojar
TO WARTO ZOBACZYĆ…

"…historia dzieje się współcześnie, kiedy to po świecie jak po wybiegu, paradują celebryci, a eksperci w dziedzinie mody i urody stają się guru dla mas. Takim nowoczesnym światem glamour zarządza król - mierny kreator własnego życia, który wewnętrzną pustkę usiłuje przykryć coraz to bardziej szałowym ciuchem…” - to krótkie streszczenie spektaklu "Nowe szaty króla", który uzmysłowił wszystkim co jest największą wartością w życiu. Obejrzeli go uczniowie klas I a, I b, II i III . Wycieczka do Siedlec, która miała miejsce 3.03.2020 r., zakończyła się wizytą w McDonald’s.

Opracował: zespół edukacji wczesnoszkolnej
ŚWIATOWY DZIEŃ DINOZAURA

Dino, Dino, Dinozaury... Wielkie gady, że aż strach....
26 lutego obchodziliśmy dzień niezwykłych stworzeń - dinozaurów. W tym czasie wszystkie przedszkolaki udały się w podróż do czasów prehistorycznych, gdzie podczas ciekawych zajęć i zabaw miały możliwość poznać życie tych gadów oraz to, czym się żywiły i jak wyglądały. Dzieci również tworzyły wspaniałe pracę plastyczne i techniczne - kolorowe dinozaury.

Opracowała: Olga RybickaTŁUSTY CZWARTEK

Z okazji zbliżającego się Wielkiego Postu ostatni czwartek karnawału to "Zapusty". Wedle tradycji to dzień, w którym możemy sobie pozwolić na małe "co nieco". Tego dnia razem z naszymi przedszkolakami z przyjemnością spałaszowaliśmy pyszne pączki sprzedawane na terenie naszej szkoły oraz pączki i faworki przygotowane przez rodziców naszych dzieci - serdecznie dziękujemy. To był pyszny i udany dzień!

Opracowała: Olga RybickaO RYBAKU, KTÓRY SZUKAŁ SKARBU...

Dnia 10 lutego nasze przedszkolaki przeniosły się do baśniowej krainy za sprawą aktorów, którzy przedstawili historię "O rybaku, który szukał skarbu". Dzieci miały okazję poznać piękną i mądrą opowieść pokazującą wartości rodzinne. Ukazana baśń miała charakter edukacyjny, ale jednocześnie stworzyła okazję do wspólnej zabawy.

Opracowała: Olga Rybicka
WIECZÓR JASIA I MAŁGOSI

„Kiedyś Jaś i Małgosia byli po prostu uczniami jednej z podstawówek.
Pewnego dnia – widząc, że pojawiły się różne zagrożenia związane z alkoholem
– postanowili się tym zająć.
Założyli Agencję Detektywistyczną i wkrótce stali się prawdziwymi młodymi detektywami”


Jest to wstęp zaczerpnięty z treści Programu Domowych Detektywów, który realizowany był w klasie Vb w okresie: grudzień 2019r. – luty 2020r.
Uczniowie śledzili przygody Jasia i Małgosi, poznając zagrożenia związane z alkoholem. Ponadto jako Domowi Detektywi stanęli przed różnymi zadaniami i wspólnie z osobą dorosłą w rodzinie tropili prawdę na temat alkoholu. W jednym tygodniu stawiali czoło przebiegłej piosenkarce „Ewie Zalewie”, która starała się zdobyć popularność, lansując wśród młodzieży modę na picie alkoholu. W innym zaś tygodniu na horyzoncie pojawiło się kolejne niebezpieczeństwo w postaci braci „Bul-Bul” zwariowanych na punkcie pieniędzy. Używali różnych chwytów reklamowych, które pozwoliłyby zwiększyć sprzedaż alkoholu. Uczniowie poznali również sytuacje, kiedy ktoś ich do czegoś może zachęcać, przekonywać, namawiać, a wręcz zmuszać. Innym razem młodzież zastanawiała się czy picie ułatwia życie.
W realizację zajęć włączyli się aktywnie rodzice, a podsumowaniem programu był „wieczór Jasia i Małgosi”, podczas którego uczniowie prezentowali przygotowane wcześniej w grupach projekty nawołujące do promocji zdrowego stylu życia, jak i mówiące o szkodliwości picia alkoholu.
Wieczór był okazją do spotkania się wszystkich Domowych Drużyn oraz miłym akcentem podsumowującym program. Podczas spotkania wzięły udział czynnie Panie Dyrektor wykonując wspólnie z rodzicami programowe zadania.
Program zrealizowany został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorem programu była Pani Monika Machal – pedagog szkolny.

Opracowały: Mariola Wyszomirska, Monika MachalAKCJA SZKOŁO POMÓŻ I TY

„Otwieramy Bartkowi drzwi do zewnętrznego świata” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja rozprowadzania cegiełek, pomocy naukowych. Cegiełki można było nabyć za kwotę 2 zł. Zebraliśmy sumę 180 zł.
Dzięki tej kwocie 17-letni Bartek, który ma dziecięce porażenie mózgowe i przebył operacje kręgosłupa, będzie miał większe szanse na zakup skutera inwalidzkiego.
Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że są otwarci na problemy drugiego człowieka, cenią życzliwość, dobro.

Opracowała: Hanna SkorupaXX EDYCJA GÓRA GROSZA

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”
Jan Paweł II

Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Nasza szkoła, wzorem lat ubiegłych, wzięła udział w akcji.
Poszczególne klasy zbierały pieniądze do puszek. Klasy, które zebrały najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia to:
1) I a – 5,63 zł
2) VIII – 4, 31 zł
3) VI b – 3,81 zł.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły za zaangażowanie i zebrane pieniądze. A udało się ich zebrać 495 zł. Każdy grosz ma moc.

Opracowała: Hanna SkorupaPOWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

22 lutego w Staninie odbył się Powiatowy Turniej Koszykówki Młodzieży Szkolnej. W zawodach grały dziewczęta z naszej szkoły, które po bardzo dobrych meczach w powiecie łukowskim zajęły miejsce trzecie.

Opracował: Grzegorz Rychta

Więcej aktualności

Więcej aktualności z przedszkola

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko