Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:
Urządzanie terenu zieleni przy Zespole Szkół w Zalesiu

Zadanie urządzania terenu zielonego przy Zespole Szkół w Zalesiu realizowane zgodnie z umową. Zadanie realizowane dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wsparciu Gminy Łuków. Zadanie zostało zrealizowane według przyjętego harmonogramu i zakończone we wrześniu 2014r.
Głównym celem realizacji zadania było podniesienie estetyki terenu przyszkolnego, wykorzystanie zagospodarowanego terenu do edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Realizacja zadania przyniosła następujące efekty:
• poprawiono estetykę terenu zielonego wokół szkoły,
• poprzez różnorodność nasadzeń uczniowie mają możliwość rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin,
• wyrobienie u uczniów wrażliwości przyrodniczej i estetycznej poprzez wspólne działania (pielęgnacja wspólnego terenu)
• nasi uczniowie rozumieją i widzą związek pomiędzy czynnościami i zachowaniem człowieka, a stanem środowiska,
• uczniowie wykazują aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony przyrody i dbałości o estetykę terenu przyszkolnego.Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania
„Urządzanie terenu zieleni przy Zespole Szkół w Zalesiu”

Zadanie urządzania terenu zielonego przy Zespole Szkół w Zalesiu realizowane zgodnie z umową Nr. 102/2014/D/OP zawartą w dniu 22.04.2014r. Zadanie realizowane dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wsparciu Gminy Łuków. Zadanie zostało zrealizowane według przyjętego harmonogramu i zakończone we wrześniu 2014r. Głównym celem realizacji zadania było podniesienie estetyki terenu przyszkolnego, wykorzystanie zagospodarowanego terenu do edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
W celu realizacji zadania w maju przygotowano glebę: spulchniono ją glebogryzarką, wybrano kamienie i chwasty, wygrabiono ją i dowieziono czarnej ziemi w celu wyrównania terenu. Wytyczono miejsca do zasadzenia roślin, posiano trawę i przywałowano ją. Zasiana trawa była systematycznie podlewana. Uczniowie wdrażani byli do pomocy przy pracach. W maju zakupiono sadzonki drzew i krzewów zgodnie z harmonogramem i dokonano posadzenia roślin. Pod każdą z sadzonych roślin sypano ziemię ogrodniczą odpowiednią dla danej rośliny. Różnorodność nasadzeń pozwoli nauczycielom przyrody przeprowadzać lekcje dotyczące gatunków roślin w terenie przyszkolnym, a uczniom da możliwości rozpoznawania tych roślin. Zakupiono opryskiwacz i środki ochrony roślin - dokonano oprysków pielęgnacyjnych. Posadzono rośliny na zaplanowanym terenie wokół boiska trawiastego.

Realizacja zadania przyniosła następujące efekty:
• poprawiono estetykę terenu zielonego wokół szkoły,
• poprzez różnorodność nasadzeń uczniowie mają możliwość rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin,
• wyrobienie u uczniów wrażliwości przyrodniczej i estetycznej poprzez wspólne działania (pielęgnacja wspólnego terenu)
• nasi uczniowie rozumieją i widzą związek pomiędzy czynnościami i zachowaniem człowieka, a stanem środowiska,
• uczniowie wykazują aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony przyrody i dbałości o estetykę terenu przyszkolnego.
Urządzanie terenu zieleni przy Zespole Szkół w Zalesiu

W roku 2013 od kwietnia do września w naszej szkole realizowane było zadanie urządzania terenu zielonego przy Zespole Szkół w Zalesiu. Zadanie zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz wsparciu Gminy Łuków. Zadanie zostało zrealizowane według przyjętego harmonogramu i zakończone we wrześniu 2013r.
Głównym celem realizacji zadania było podniesienie estetyki terenu przyszkolnego, wykorzystanie zagospodarowanego terenu do edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
W celu realizacji zadania w maju przygotowano glebę: spulchniono ją kultywatorem, wybrano kamienie i chwasty, wygrabiono ją i dowieziono czarnej ziemi w celu wyrównania terenu.
Wytyczono miejsca do zasadzenia roślin, posiano trawę i przywałowano ją. Zasiana trawa była systematycznie podlewana. Uczniowie wdrażani byli do pomocy przy pracach. W czerwcu zakupiono sadzonki drzew i krzewów zgodnie z harmonogramem i dokonano posadzenia roślin. Różnorodność nasadzeń pozwoli nauczycielom przyrody przeprowadzać lekcje dotyczące gatunków roślin w terenie przyszkolnym, a uczniom da możliwości rozpoznawania tych roślin. W ramach realizacji zadania do nasadzonych roślin wykonano tabliczki informacyjne, które uczniowie mają szansę wstawiania podczas aktywnych lekcji przyrody. Z posadzonych roślin została utworzona ścieżka dydaktyczna, która tworzą rośliny wraz z opisem. Na zajęciach techniki uczniowie wykonali karmniki, które będą służyły do dokarmiania ptaków zimą i wdrażania uczniów do dbałości o środowisko i jego mieszkańców.Realizacja zadania przyniosła następujące efekty:
• zwiększenie powierzchni terenu zielonego wokół szkoły,
• stworzenie materiału poglądowego na lekcje przyrody poprzez umożliwienie rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin uczniom,
• wyrobienie u nich wrażliwości przyrodniczej i estetycznej poprzez wspólne działania z uczniami, • nasi uczniowie rozumieją i widzą związek pomiędzy czynnościami i zachowaniem człowieka, a stanem środowiska,
• uczniowie wykazują aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony przyrody i dbałości o estetykę terenu przyszkolnego,
• wykonanie karmników i wspólne dokarmianie ptaków uświadomi uczniom potrzebę pomocy ptakom podczas zimy.

Opracowała: Katarzyna Kryczkado góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko