Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:
"Znam swoje środowisko i dbam o jego stan"


Program edukacji ekologicznej „Znam swoje środowisko i dbam o jego stan” realizowany był od kwietnia do czerwca 2012r. w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków” dofinansowanego ze środków WFOŚiW w Lublinie ( – umowa dotacji nr 47/2012/D/EE z dn. 26.03.2012r). W programie uczestniczyli uczniowie ZS w Zalesiu, ich rodzice i pracownicy szkoły. Pomysłodawcami i koordynatorami programu byli nauczyciel biologii i przyrody p. Anna Prokopowicz oraz p. Michał Pyrko - nauczyciel geografii.
Głównym celem programu było podniesienie świadomości i kultury proekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Największym i najbardziej wyraźnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach zadania był zorganizowany 13.06.2012r. wyjazd turystyczno – ekologiczny do Poleskiego Parku Narodowego. W wyjeździe wzięło udział 40 uczniów i 3 opiekunów. Dla uczestników wyprawy zorganizowano zajęcia edukacyjne pt.: „Podchody przyrody – chodzi, lata, pływa – ptak się nazywa” oraz „W krainie łosia”. W czasie ich trwania uczniowie odnaleźli odpowiedź na szereg pytań związanych z życiem zwierząt. Wzbogacili wiedzę na temat świata roślin. Poznali metody stosowane do pomiaru drzew, a następnie zastosowali je w praktyce. Kolejną atrakcją przyrodniczą wyjazdu do PPN było przejście ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”. Uczestnicy równym krokiem podążali za panią przewodnik i z zainteresowaniem słuchali informacji na temat różnych zbiorowisk roślinnych i form ich ochrony. Swobodna atmosfera wśród pięknej przyrody Polesia i lekka forma przekazu informacji (zagadki, quizy) sprzyjała pogłębianiu wiedzy. Były liczne pytania, ale też wiele trafnych odpowiedzi.
Cennym źródłem informacji było zwiedzanie Muzeum PPN w Załuczu Starym. Obejrzane ekspozycje wzbogaciły wiedzę z dziedziny archeologii, etnografii, historii i przyrody. Pozwoliły rozwijać zainteresowania uczniów.
Ostatnią atrakcją wyjazdu do PPN było spotkanie z żółwiami. Uczestnicy mieli możliwość obserwować je z bliska, a nawet wziąć do rąk. Zrozumieli, dlaczego tu są i z jakich powodów trzeba je chronić. Zdobyli informację o środowisku życia żółwia błotnego, sposobie rozmnażania, różnicach płciowych. Dowiedzieli się jak funkcjonuje ośrodek czynnej ochrony żółwia błotnego.
Pobyt w Polskim Parku Narodowym był okazją do zaznajamiania uczniów z podstawowymi zasadami ochrony przyrody i uświadamiania konieczności ich przestrzegania. Stworzył możliwość szerzenia wiedzy na temat przyrody woj. lubelskiego i rozwijania wrażliwości na jej piękno.W ramach programu „Znam swoje środowisko i dbam o jego stan” zrealizowano również wyjazd ekologiczny do Rezerwatu Jata położonego na terenie Gminy Łuków. Odbył się on 24.05.2012r. Uczestnicy wyjazdu – uczniowie w liczbie 20 osób z trzema opiekunami – razem z przewodnikiem – leśniczym p. Grzegorzem Ussem zwiedzali kilkukilometrową ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną. Zatrzymując się na tematycznych przystankach, zdobywali wiedzę na temat przyrody i form jej ochrony w rezerwacie. Swoje kroki skierowali także do ściśle chronionej części rezerwatu. Widok dzikiego jodłowego lasu pełnego powalonych i omszonych drzew pozwolił im zrozumieć funkcjonowanie przyrody w pierwotnym, nietkniętym ręką ludzką lesie.
Zdobyte wiadomości dotyczyły nie tylko przyrody, ale także historii Ziemi Łukowskiej. Grupa odwiedziła pomnik: wielkiego patrioty i patrona naszej szkoły ks. Stanisława Brzóski, polskich i radzieckich partyzantów oraz żołnierzy AK.
Rezerwat Jata okazał się być idealnym miejscem do poznawania walorów przyrodniczych regionu, cichego odpoczynku z dala od jakichkolwiek hałasów, okazją do utrwalenia piękna przyrody na zdjęciach.Działaniem zrealizowanym w ramach zadania „Znam swoje środowisko i dbam o jego stan” była także poplenerowa wystawa zdjęć pt. „Tajemnice Rezerwatu Jata”. W ramach wystawy zaprezentowano 14 najciekawszych fotografii przedstawiających florę i faunę łukowskich lasów, np. Rezerwatu Jata. Mogli ją podziwiać uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Wśród oglądających byli esteci podziwiający piękno, ale też znawcy tematu, trafnie nazywający obiekty przedstawione na fotografiach. Jest to sygnał, że znajomość gatunków roślin i zwierząt leśnych nie jest obca lokalnej społeczności, a forma edukacji przez wystawę stwarza możliwość sprawdzenia wiedzy przyrodniczej i wymiany spostrzeżeń z obserwacji prowadzonych na łonie natury.

W kwietniu zorganizowano konkurs ekologiczny „Zabawka ze skrawka”. Celem konkursu było nadanie „drugiego życia” odpadom i zwrócenie uwagi na możliwość ponownego ich wykorzystania do wykonania przyjemnych rzeczy, jakimi są zabawki. Konkurs, ze względu na ogólnodostępną i prostą formę, cieszył się zainteresowaniem. Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością, wykorzystując w twórczy sposób surowce wtórne. Trzeba przyznać, że wykonane „zabawki ze skrawka” były bardzo oryginalne. Laureaci i uczniowie wyróżnionych prac otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe i dyplomy. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane nauczycielom i rodzicom na wystawie. Książki i albumy przyrodnicze okazały się zachętą do poznawania przyrody i podpatrywania jej przez cały rok.
Do realizacji konkursu, wykonania dyplomów i przygotowania wystawy wykorzystano materiały biurowe zakupione ze środków finansowania programu.W ramach realizacji programu odbył się cykl zajęć dotyczących zanieczyszczenia środowiska i form ochrony przyrody. Na zajęciach koła „Miłośników przyrody” zrealizowano następujące tematy:
- Jak postępuje przyjaciel Ziemi?
- Bez wody nie ma życia.
- Zanieczyszczenia i ochrona powietrza.
- Jak ratować przyrodę?
Wiedzę o sposobach ochrony przyrody i środowiska uczniowie zdobywali także na zajęciach koła geograficznego. Zrealizowane treści to:
- formy ochrony przyrody w Polsce,
- zadania Poleskiego Parku Narodowego,
- zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
Rozwijanie zainteresowań z ekologii, ochrony przyrody i środowiska, dało możliwość poznania środowiska przyrodniczego własnego regionu, województwa i Polski. Uwrażliwiło młodego człowieka na piękno otaczającej przyrody i problemy związane z jej degradacją. Uczyło właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą.
Dzięki finansowemu wsparciu programu przez WFOŚiGW w Lublinie podczas realizacji programu zakupiono pomoce dydaktyczne:
- Mapa fizyczna Europy z elementami ekologii,
- Polska. Mapa ścienna ogólnogeograficzna,
- Polska. Ochrona przyrody. Mapa ścienna,
- Polska. Gospodarka. Mapa ścienna,
- Polska. Zanieczyszczenie środowiska. Mapa ścienna,
- Atlas geograficzny dla gimnazjum. Polska, kontynenty świat. - 10 szt.,
- Plansza: Jak sortować odpady?
- Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum,
- Plansze interaktywne z geografii dla gimnazjum.
Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne wykorzystano na zajęciach kół zainteresowań oraz programowych lekcjach geografii, biologii i przyrody. Dzięki nim zajęcia były bardziej atrakcyjne, wzbudzały zainteresowanie, a przez to ułatwiały zrozumienie podejmowanego tematu. Uczniowie chętniej angażowali się w pracę.

W trakcie trwania programu „Znam swoje środowisko i dbam o jego stan” społeczność szkolna uczyła się segregować odpady. Na korytarzu szkolnym ustawiono specjalnie oznakowane kosze, do których uczniowie, a także ich rodzice mieli możliwość wrzucać plastik i szkło. Pomocnym narzędziem przy tym działaniu okazała się plansza „Jak sortować odpady”, zakupiona w ramach działania programu. Dzięki tej akcji uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto segregować odpady i jak to robić. Zyskali świadomość, że segregując odpady mogą przyczyniać się do ochrony środowiska. Dostrzegli, że dzięki zbiórce surowców wtórnych mniej odpadów trafia na wysypiska śmieci. Zauważyli również, że segregacja to sposób na oszczędzanie energii i wody. Efektem edukacji w tej dziedzinie była również gazetka tematyczna „Segregujemy odpady”.
Przez czas trwania programu na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka zużytych baterii. Pozwoliła ona każdemu, kto tylko chciał, choć w małym stopniu, przyczynić się do ratowania naszej planety. Akcję prowadziliśmy we współpracy z firmą REBA.

do góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko