Zapraszamy na naszą nową stronę:
zszalesie.szkolna.net
 - Start
 - Lokalizacja
 - Szkoła w liczbach
 - Historia
 - Nasz Patron
 - Hymn szkoły
 - Kadra
 - Samorząd
 - Rada Rodziców
 - Informacje dla rodziców
 - Dziennik elektroniczny
 - Edukacja zdalna

 - Aktualności
 - Galeria

 - Przedszkole
 - Aktualności z przedszkola

 - Kalendarz
 - Plan lekcji
 - Plan lekcji od 10.10.22
 - Materiały dla uczniów
 - Podręczniki
 - Prace uczniów
 - "W szkole i poza szkołą"
 - "EKOSTWORKI"
 - Zachowanie
 - "Szkoła bez przemocy"
 - "Cyfrowa Szkoła"
 - Wakacje z angielskim
 - Projekt edukacyjny
 - Rekrutacja
 - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III
 - „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”
 - Projekty i programy
 - Przetargi
 - Linki

 - Kontakt
 - RODO
  Dziś jest 

  Prognoza pogody:
Program ekologiczny „Segreguję - zyskuję”
przeprowadzony w Zespole Szkół w Zalesiu

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

Papież Jan Paweł II

Program edukacji ekologicznej „Segreguje - zyskuję” realizowany był od marca do końca czerwca 2014r. w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków” dofinansowanego ze środków WFOŚiW w Lublinie (umowa dotacji nr 70/2014/D/EE z dn. 25.03.2014r). W programie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Zalesiu, ich rodzice i pracownicy szkoły. Pomysłodawcami i koordynatorami programu byli: nauczyciel biologii i przyrody p. Hanna Skorupa oraz p. Michał Pyrko - nauczyciel geografii. Głównym celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, rodziców, wpłynięcie na zmianę postaw w stosunku do najbliższego im środowiska. Poprzez poznawanie naturalnego piękna przyrody, pokazywanie form, sposobów i konieczności jego ochrony, wzbudzano wśród uczniów i ich rodziców potrzebę zachowań proekologicznych. Duże znaczenie miało uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystywania.

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „SEGREGUJĘ – ZYSKUJĘ”

Zajęcia kółka przyrodniczego i geograficznego
Podczas dodatkowych zajęć uczniowie mieli okazję poznawania sposobów segregowania odpadów, kolorów pojemników i co tam wrzucać, oglądali filmy dotyczące właściwej segregacji odpadów. Wykonywali różne przedmioty z surowców wtórnych, nadając drugie życie odpadom. Dowiedzieli się, jak oszczędzać energię elektryczną, wodę, co to są alternatywne źródła energii, jak bezpiecznie i ekologicznie spędzić wakacje. Poznawali sposoby ochrony przyrody w Gminie, w Polsce i na świecie. Bardzo pomocne okazały się tutaj atlasy przyrodnicze, mapy, plansze i globus zakupione ze środków przeznaczonych na finansowanie zadania. Dzięki nim uczniowie poznawali rośliny, zwierzęta, parki narodowe i inne obiekty chronione, wskazywali je na mapach. Wykonywali foldery o wybranych parkach narodowych. Ważną rolę odgrywały też zajęcia terenowe, podczas których wykorzystywali kompasy, lupy. Poznawali też budowę i działanie swoich narządów zmysłów służących do obserwacji.
Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie uczyli się właściwej relacji między człowiekiem a przyrodą. Odkrywali piękno otaczającej przyrody i uczyli się zachowań ekologicznych.

Selektywna zbiórka odpadów, zbiórka surowców wtórnych
Przez czas trwania programu na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka zużytych baterii oraz plastikowych korków a także makulatury. W zbiórce uczestniczą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pozwoliła ona każdemu, choć w małym stopniu, przyczynić się do ratowania naszej planety, segregując odpady. Akcję prowadziliśmy we współpracy z firmą REBA (zużyte baterie).
Ze środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiliśmy kolorowe pojemniki do segregacji odpadów. Każdy uczeń będzie miał możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, czyli właściwego segregowania wytworzonych przez siebie śmieci.

Wydawanie czasopisma ekologicznego „Ekostworki”
Pod kierunkiem nauczyciela przyrody i biologii, uczniowie opracowywali i rozpowszechniali wiadomości przyrodnicze, ekologiczne w formie gazetki „Ekostworki”. Gazetka była drukowana i rozdawana nieodpłatnie uczniom. Gazetka jest też umieszczana w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszej szkoły. Tematy poruszane w gazetce to: formy ochrony przyrody, ciekawostki przyrodnicze, humor i rozrywka, regulaminy i wyniki konkursów, ciekawe przyrodnicze strony www, aktualności. Wydawanie pisemka przyczyniło się do rozwijania zainteresowań uczniów z ekologii, ochrony przyrody. Dało możliwość poznawania przyrody najbliższego otoczenia, a także województwa i kraju. Uwrażliwiało na piękno otaczającej przyrody, problemy związane z jej degradacją oraz potrzebę ochrony.

Konkurs wiedzy „Polskie Parki Narodowe”.
Dzień Ziemi był pretekstem do przeprowadzenia konkursu wiedzy o polskich parkach narodowych. Uczniowie miesiąc wcześniej zostali zapoznani z regulaminem. Wszyscy chętni, zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum, mogli wziąć w nim udział. Konkurs odbył się 29 kwietnia 2014 roku. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, a zwyciężyła uczennica klasy VA SP. Zwycięzcy otrzymali ciekawe książki przyrodnicze dzięki środkom przeznaczonym na realizację zadania.

Festyn Rodzinny
Kabaret wystąpił w maju podczas Festynu Rodzinnego z przedstawieniem „Sami swoi”, czyli jak Kargula i Pawlaka uczono segregować odpady oraz klas V B zaprezentowała „Przy studni”. Występy oglądali uczniowie, rodzice. Artyści ubrani w ciekawe stroje zaprezentowali się dla środowiska lokalnego i wzbudzili duże zainteresowanie i sympatię oglądających.Wyjazd ekologiczny do Kampinoskiego Parku Narodowego.
W dniu 13 czerwca 2014 roku 40 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyło w wyjeździe ekologicznym do Kampinoskiego parku Narodowego. Uczestnicy udali się do Izabelina. Tu brali udział w warsztatach recyklingu papieru i lepienia sylwetek zwierząt chronionej fauny polskiej. W części teoretycznej uczniowie dowiedzieli się, z czego jest zbudowane drzewo, jakie są właściwości celulozy, jak wytwarza się papier i jak poddaje się go recyklingowi. W części praktycznej – własnoręcznie przygotowali masę do lepienia i wykonali figurki (w tym zwierząt chronionych) z masy papierowej. Dalej udali się ścieżką dydaktyczną do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Tu podziwiali ekspozycje stałą „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” – dioramy prezentujące cztery najbardziej typowe środowiska Puszczy Kampinoskiej z występującymi tam roślinami i zwierzętami, a także pamiątki historii. Ponadto stanowiska poświęcone dwóm najważniejszym ssakom puszczy. Całość w nowoczesnej aranżacji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Udali się też do Truskawka, odbywając spacer szlakami Parku Kampinoskiego do Miejsca Pamięci Palmiry. Zwiedzili muzeum poświęcone wydarzeniom na obszarze Puszczy Kampinoskiej podczas II wojny światowej. Podczas całego wyjazdu uczestnikom towarzyszył przewodnik, którego cenna wiedza i fascynujące opowieści wzbudzały zainteresowanie. W drodze powrotnej uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym. Ich wiedza została nagrodzona ciekawymi publikacjami dotyczącymi parku. Wycieczka była tańsza dla uczniów, gdyż bilety wstępu i zajęcia edukacyjne zostały sfinansowane ze środków WFOŚ na realizację zadania.„Polskie Parki Narodowe” – wykonanie albumów, folderów
Korzystając z wiadomości uzyskanych na dodatkowych zajęciach, Internetu, publikacji, wycieczek uczniowie wykonali albumy przedstawiające Parki Narodowe w Polsce. Tutaj pomocne okazały się materiały papiernicze zakupione na realizację zadania.

Tydzień ekologii w szkole pod hasłem „Segreguję – zyskuję”
Tydzień ekologii odbył się w dniach 2 – 6 czerwca 2014 roku.
2 czerwca (poniedziałek) – odbyła się kampania informacyjna dotycząca zachowań ekologicznych i tygodnia ekologii.
3 czerwca (wtorek) - przedstawienie ekologiczne „Sami swoi” oraz „Przy studni”;
- Konkurs „zabawka z odpadka” – czyli drugie życie śmieci – komisja konkursowa oceniła prace wykonane wcześniej przez chętnych uczniów;
- „Mówię nie reklamówkom” – pokaz wykonanych samodzielnie toreb wielokrotnego użytku, wybrano najciekawsze i je nagrodzono;
- Wręczono nagrody – książki przyrodnicze i dyplomy laureatom konkursu „Znam Polskie Parki Narodowe”;
- Śpiewano piosenki ekologiczne.
4 czerwca (środa) - oglądano filmy: „Felka rady jak segregować odpady”, „Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci”, „Żyj z klasą i kasą - segregujemy śmieci”, „Bajka edukacyjna – proekologiczna” „Segregacja odpadów”
- Konkurs klasowy na najciekawszy kącik ekologiczny (gazetkę ekologiczną) w pracowni (klasie).
5 czerwca (czwartek) - sprzątano otoczenia szkoły segregując zebrane odpady.
6 czerwca (piątek) - jestem Eko – wszyscy uczniowie szkoły ubrani byli na zielono (zielony element garderoby), podsumowano konkursy i wręczono nagrody. Nagrody zakupiono ze środków przeznaczonych na realizację zadania. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy. Dyplomy zostały zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez opiekunów programu, wydrukowane na papierze zakupionym również z tych środków.
Działania ekologiczne przeprowadzone podczas Tygodnia Ekologii wpłynęły na poszerzenie wiedzy o śmieciach, potrzebie ich segregacji, pokazały, jak można je powtórnie wykorzystać. W konkursie na Eko torbę i zabawkę z odpadka wzięli udział uczniowie z całej szkoły, z klas I – III, IV – VI, a także z gimnazjum. Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas apelu. Wzbudzały duże zainteresowanie uczniów, dlatego po apelu wykonano wystawkę tych prac na korytarzu szkolnym, gdzie oglądali również rodzice przychodzący do szkoły. Zarówno występ kabaretu ekologicznego (uczennice z klasy IIIA gimnazjum), jak i uczniów z klasy VB wzbudził ogromne zainteresowanie zebranych. Poprzez doskonałą zabawę wzrósł poziom świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w przedsięwzięciu.Projekty edukacyjne
Uczniowie klas II gimnazjum przygotowywali projekt edukacyjny pod hasłem „Segreguję – zyskuję”. Realizując projekt poznali gospodarowanie odpadami w swojej gminie, właściwą ich segregację , ile i jakich odpadów powstaje we własnych rodzinach i jak można je zredukować, pokazywali propozycje powtórnego ich wykorzystywania. Omówili też zagadnienia właściwych zakupów, czyli jak kupować, aby odpadów nie produkować (zasada 3R), przedstawili kodeks dobrych zakupów oraz ochronę przyrody w gminie Łuków. Realizacja projektu i przedstawienie go na forum podniosło świadomość ekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami, uwrażliwiło na piękno oraz potrzebę i formy ochrony przyrody.
Prezentacja projektu "Segreguję - zyskuję"

Zakupione pomoce dydaktyczne
Na potrzeby realizacji programu, dzięki finansowemu wsparciu przez WFOŚiGW w Lublinie, zakupiono pomoce dydaktyczne:
- atlas przyrodniczy – Świat wokół nas szt. 18
- plansze dydaktyczne szt. 5
- globus podświetlany szt. 1
- mapy szt. 2
Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane były podczas prowadzenia zajęć kółka przyrodniczego i geograficznego a także na lekcjach przyrody, biologii i geografii i nadal będą służyły uczniom w lepszym poznaniu i zrozumieniu zjawisk przyrodniczych.Udział w programie wpłynął na podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, rodziców, zmianę postaw w stosunku do najbliższego im środowiska, uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystywania, uwrażliwienie na piękno przyrody regionu, potrzebę dbania o zachowanie tego piękna. Mottem działań były słowa Jana Pawła II.

Opracowała: Hanna Skorupado góry | wstecz


Administrator strony: Michał Pyrko